Cigarrens konstruktion

När Columbus efter upptäckten av Amerika återvände till Europa så hade han med sig tobaksblad som han hade fått som en värdefull gåva från indianerna. Dessa blad kastades emellertid överbord innan de landsteg, eftersom han inte förstod vad de skulle vara till. Det var först hans efterföljare Cortés som importerade tobaken på allvar och introducerade den i Sydeuropa. Idag är det många som ibland njuter av en cigarr i allsköns ro. Men vad består den av förutom tobak? Och hur rullar man egentligen en cigarr? Nedan följer en bakgrund samt förklaring av dess konstruktion. Vill man ha en personlig guidning i valet av rätt cigarr kan man fråga experterna i Cigarrummet.

Bakgrund om tobaksplantan och dess geografi

Tobak odlas runt ekvatorn och de dominerande regionerna är Syd- och Centralamerika, afrikanska västkusten och på öarna i Sydostasien. Klimatet i dessa regioner har allt som krävs för att tobaksplantan ska kunna växa, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, etc. Bladen på plantan har olika karaktär beroende på var de är placerade. Ligero är bladen högst upp på plantan som är kraftigare och rikare på nikotin.På mitten ger bladen en fin arom och kallas Seco. Volado växer längst ned och står för mycket av de s k brandegenskaperna. Jordmånen och jordarten är också viktiga för smak och kvalitet på cigarren.

Cigarrens tre beståndsdelar

Cigarren består av tre delar: inlaga, omblad och täckblad. Inlagan är det innersta av cigarren som består av hoprullade tobaksblad. Tillsammans med ombladet ger den cigarren arom och s k brandegenskaper. Dessa två tillsammans kallas vickel. Täckbladet är det yttersta som skyddar de inre delarna. Inlagan består oftast av en blandning av olika tobaksblad, för att skapa en bra smak och styrka. Vid rullningen kramas bladen ihop.

Cigarrens tre beståndsdelar

Sedan läggs vickeln i pressformar under 20-30 minuter tills den har rätt form. Täckbladet lägger man på därefter. Täckbladets kvalitet är ytterst viktig och sägs stå för ca 60% av cigarrens smak och arom. Det ska helst vara tunt och utan hål. Låter man täckbladen odlas under en vit väv så får de just den tunna kvaliteten som önskas. Väven håller luftfuktigheten kvar i luften och solljuset jämnas ut.Konstruktionen handlar just om hur fint rullad en cigarr är: Är den för löst rullad så blir luftdraget för lätt och man riskerar att överhetta cigarren, men är den för hårt rullad blir draget trögt. Det handlar också om hur vacker cigarren är för ögat.Cigarrer sorteras vanligtvis efter färgen på täckbladet: claro=ljus, colorado=medelfärg, maduro=mörk och obscuro=svart. De bör förvaras i en humidor som håller rätt luftfuktighet.

Longfiller

En exklusiv longfiller består av endast hela tobaksblad och är givetvis handgjord. De rena naturprodukterna gör detta till en cigarr av mycket hög kvalitet, helt fri från kemiska tillsatser. Kanalerna i inlagans longfiller ger ett lågt och behagligt sugmotstånd.

Shortfiller

En shortfiller är kortare än en longfiller och består av s k tröskad (hackad eller mald) tobak istället för hela blad. Detta gör den billigare att producera och denna sort används i de flesta maskintillverkade cigarrer. Den tröskade tobaken kommer från alla de olika delarna av bladen samt även spill av longfillers. Blandningen ger ett högre sugmotstånd och är mer kompakt än en longfiller. En shortfiller har också sin speciella blend (blandning) och är oftast mycket prisvärd.

Longfiller, shortfiller