Cigarrens historia

När du tänker på cigarrer idag tänker du kanske på något farligt. Även om det har blivit allt mer vanligt att folk betraktar rökning som något negativt på grund av de många hälsoriskerna har cigarren levt kvar som ett kulturfenomen genom alla tider. Det beror bland annat på hur profiler, film, och kultur har skildrat användandet av cigarren. Cigarren har en lång och spännande historia. De har funnits i tusentals år. Wikipedia definierar en cigarr som ett tätt förpackat knippe med tobak som tänds på så att rök går att inhaleras i munnen. Och så här gjordes cigarrer i flera hundratals år. Man tror att Mayaindianerna använde cigarrer för första gången och paketerade tobak runt ett löv eller blad exempelvis från en palm. Faktum är att bevis har hittats som visar hur Mayaindianer rökte dessa typer av cigarrer redan för hundratals år sedan. Vad man inte vet är om det var de som använde de först.

Cigarrernas historia

Christopher Columbus och hans män var de första västerlänningarna som introducerades till tobak. Lokalbefolkningen introducerade tobaksplantan till Columbus och hans män genom handel. Och en av Columbus soldater blev framför allt intresserade till den primitiva formen av cigarren och rökt en varje dag under den långa vägen tillbaka till Spanien. Rökning blev snart ett populärt inslag i Spanien och Portugal och spred sig sedan vidare till resten av Europa. Den franska ambassadören Jean Nicot, tog med sig cigarrer till Frankrike och även där blev det snart populärt. Faktum är att ordet nikotin – engelskan nicotin – härstammar från hans namn. Vid den här tiden hade spanjorer börjat att göra sina egna cigarrer i speciella papper istället för att rulla de i löv. Men alla ansåg inte att rökning var något positivt. Den spanska kungen Phillip den andre, och kung James den första, ansåg att tobak var något dåligt, men trots deras försöka att stoppa utvecklingen så blev det allt mer populärt att röka.

Allt vanligare med cigarrer

De flesta europeiska cigarrer rullades i Spanien, men det tog inte lång tid innan spanjorerna insåg att Kuba var den perfekta platsen att så väl odla tobak som att tillverka cigarrer. Landets klimat gjorde det utmärkt för odlingen, och kunskapen för att rulla cigarrer fanns redan där sedan generationer tillbaka. Det förklarar varför Kuba av många anses som cigarrens hemland. Medan Spanien försökte att dominera cigarrindustrin och skapa monopol på försäljningen, kom många andra tillverka ibland annat Florida att producera allt fler cigarrer. Efter ett par år hade trenden spridit sig vidare i USA och New York kom att bli en av de mest populära platserna för cigarrtillverkning.

Flera olika typer av cigarrer

Det finns flera olika typer av cigarrer. Den vanligaste heter Parejo vilket är den som användes av Mayaindianerna. Det är en simpel cigarr med tobak som är inlindat i ett torkat löv. Men det finns även allt fler cigarrer som har kommit till sedan dess som Toro, Corona och Carlota. Vissa cigarrer fick namn efter kända personer som rökte deras cigarrer som Churchill, Rothschild och Lonsdal.